Byggeår:             2009 og 2010

Tatt i bruk:          2010

Kapasitet:           Børsa; 4000 Pe.                  Buvika; 4000 Pe.


Renseanleggene er silanlegg. Når kloakken kommer inn i renseanlegget går den gjennom en kvern. Etter at den er kvernet blir det silt gjennom et filter der vannet blir utskilt gjennom en filterduk. Slammen blir sendt til ei presse der det presses ut mer vann. Den tørre slammen ender i en container. Denne blir hentet og kjørt til Orkanger, lastet på større containere og deretter kjørt til Ecopro i Verdal for videre behandling.

Pumpestasjon Lykkjneset.jpg
Pumpestasjon Lykkjneset
  Renseanlegget på Ølsholm.jpg
Renseanlegg Ølsholm