Innspill sendes til postmottak@skaun.kommune.no innen 10.06.2022.


Vedtektene skal til politisk behandling i august 2022.
Forslag til reviderte vedtekter er tilpasset nytt regelverk.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev - revidering av vedtekter kommunale barnehager
Forslag til nye vedtekter for barnehagene i Skaun
Gjeldende vedtekter for barnehagene i Skaun