Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Enhetsleder: Line Kirksæther Telefon: 72 86 73 32

Tildelingskontor for helse og mestringstjenester: Telefon: 72 86 73 62

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er kommunens eneste helse- og omsorgsinstitusjon, og har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser. Formålet til Rossvollheimen helse – og omsorgssenter er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Mer Informasjon

Søknadsskjema

Søknad om individuelle tjenester

Søknader sendes til:

Tildelingskontoret for Helse og mestring
Postboks 74
7358 Børsa

Søke jobb?

Se film fra Rossvollheimen og hjemmesykepleien

Sykehjem

Tips en venn Skriv ut

Skjema