Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Enhetsleder: Line Kirksæther Telefon: 72 86 73 32

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er kommunens eneste helse- og omsorgsinstitusjon, og har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser. Formålet til Rossvollheimen helse – og omsorgssenter er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Vi har definert følgende hovedmålsetting for enheten:
Rossvollheimen skal være et utviklingsorientert helse- og omsorgssenter med høy etisk og faglig standard, samtidig som vi arbeider for et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø.
 

Tjenester

  • Korttidsopphold i form av etterbehandling etter sykehusopphold, rehabilitering og opptrening
  • Korttidsopphold i form av utredning og observasjon, blant annet for vurdering av videre tjenestebehov
  • Korttidsopphold i form av lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
  • Avlastningsopphold for hjemmeboende som har pårørende med stor omsorgsbyrde
  • Langtids botilbud for personer med demens
  • Langtids botilbud for andre med varige og omfattende behov for medisinsk tilsyn, sykepleie og omsorg

Skjema

 Søknadsskjema - helse- og omsorgstjenester

Mer Informasjon

Søke jobb?

Se film fra Rossvollheimen og hjemmesykepleien

Tips en venn Skriv ut

Skjema