Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er kommunens eneste helse- og omsorgsinstitusjon og har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser.

Beskrivelse

Formålet er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Søknadsskjema

Benytt søknadsskjema: Søknad om individuelle tjenester

Søknader sendes til:

Tildelingskontoret for Helse og mestring
Postboks 74
7358 Børsa

Enhetsleder: Line Kirksæther
Tlf.: 72 86 73 32
E-post: Line.Kirksaether@skaun.kommune.no

Tildelingskontor for helse og mestringstjenester:
Tlf.: 72 86 73 62
E-post: forvaltningHM@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema