Velkommen til Servicekontoret

Servicekontoret gir informasjon og veiledning om de fleste av kommunens tjenester, og fungerer som postmottak og sentralbord for Skaun kommune. Vi ønsker å gjøre det ytterste for å hjelpe deg som innbygger, ansatt, politiker eller deg som er på besøk i kommunen.

Enheten utfører oppgaver innen følgende tjenester:

  • Post- og fakturamottak
  • Arkiv
  • Informasjon
  • Utleie av enkelte kommunale bygg/møterom
  • Skjenkebevilling
  • Serveringsbevilling
  • Meglerpakker
  • Politisk sekretariat
  • Kommunal vigsel
  • Salg av lokalhistoriske bøker
Servicekontorets informasjonsgruppe gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål - internt og eksternt. Her ligger blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebookside og skjemaportal.