Skolefritidsordningene i Skaun kommune

Skaun kommune har tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved alle skoler.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Kommunestyret har vedtatt "Kvalitetsplan for SFO i Skaun kommune - God på SFO" 2015 -2018

Vedtekter og betaling

Skolefritidsordningen i Skaun kommune har vedtekter som er politisk vedtatt.

Betalingssatser for oppholdstid pr. uke, vedtatt i Kommunestyret desember 2016:

Oppholdstid pr uke Over 12 timer 7-12 timer 1 - 6 timer
Oppholdsbetaling kr 2 525 1 550 975
Betaling for kost kr 255 175 115
SUM kr 2 780 1725 1190

Dette i henhold til kommunens betalingsregulativ

Opptak

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klassetrinn.

Det kan kun søkes elektronisk. Lenke til søknadsskjema: Innmelding til SFO

Åpningstider og kontaktinformasjon

SFO holder som hovedregel åpent mandag-fredag kl. 0700-1700.

Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.

Tips en venn Skriv ut

Skjema