Vedtekter

Kommunestyret har vedtatt "Kvalitetsplan for SFO i Skaun kommune - God på SFO" 2015 -2018

Skolefritidsordningen i Skaun kommune har vedtekter som er politisk vedtatt.

 

Innmelding SFO

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klassetrinn.

Det kan kun søkes elektronisk.

 

Åpningstider og kontaktinformasjon

SFO holder som hovedregel åpent mandag-fredag kl. 0700-1700.

Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.