Medlemmer

Astrid Lervik (leder)
Kjell Dagfinn Øiaas (nestleder)
Kirsten Indbryn
Jan Magnar Leinum
Gunnar Nestgaard Hynne

Varamedlemmer

Hilde Kristin Viggen Rønneberg
Knut-Ivar Bakken
Anne Grethe Wist
Asbjørn Krogset
Ole Hammer