Avdelingen drives i tråd med «Integreringsloven» av 1. januar 2021 (Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Lovdata) og «Introduksjonsloven» av 1. september 2005 (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) - Lovdata). Lovene inneholder bestemmelse både for deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen er gratis for dem som har rett og plikt til opplæring. Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring tilbys plasser mot betaling dersom vi har ledig kapasitet på kursene.

Les mer om rett og plikt til opplæring Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap | IMDi

Skaun voksenopplæring arrangerer norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver. Ta kontakt for mer informasjon på e-post

Les mer om prøvene på  Forside - Kompetanse Norge

Kommende prøver:

Samfunnskunnskap
10.12.2021, kl. 09.30-10.30

Påmeldingsfrist 4. november

Statsborgerprøve
10.12.2021, kl.11.30-12.30

Påmeldingsfrist 4. november

Norskprøve muntlig
06.12.2021

Påmeldingsperiode 1.-5.november

Norskprøve skriftlig (alle deler)
09.12.2021

 

Påmeldingsperiode 1.-5. november

Meld deg på prøvene via Privatistportalen (enovate.no)

Grunnskole for voksne

Skaun voksenopplæring tilbyr i samarbeid med Skaun ungdomsskole grunnskoleopplæring for voksne over 16 år som har behov for opplæring i fagene matematikk, norsk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

Skaun voksenopplæring tilbyr ett-, eller toårig løp og avsluttes med grunnskoleeksamen.

Opplæring er gratis for personer som har rett og som bor i Skaun kommune.

Vi samarbeider tett med flyktningetjenesten, NAV og Skaun frivilligsentral

Priser

 
Norskkurs dagtid 3-4 dager/uke                            4000 måned
Norskkurs dagtid 3-4 dager/uke       12.000 semester
Norskkurs nettbasert                                               1950 måned
Samfunnskunnskap 50 timer                                       3000                                              
Norskprøve muntlig                                                 700
Norskprøve skriftlig                                                  700
Delprøve 300
Samfunnskunnskapsprøve   750
Statsborgerprøve    750