Skjema

Velkommen til Skaun kommunes skjemaportal! Skjemaene er inndelt etter fagområder. Noen av skjemaene er i PDF-format og skal skrives ut og signeres for hånd, mens andre må signeres via bruk av MinID/BankID.

Ved å klikke på skjemanavnet kommer du til en informasjonsboks. Her finner du informasjon om skjemaet og eventuell søknadsfrist, lenke til skjemaet og den kommunale enheten som er ansvarlig for skjemaet.

Finner du ikke det du leter etter? 
Ta kontakt med Servicekontoret. E-post: Postmottak@skaun.kommune.no Tlf: 72 86 72 00. Besøksadresse: Skaun rådhus, Rådhusvegen 10, 7353 Børsa.

Arbeid

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Skaun kommune!

Vi ber deg sende inn din søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Ledige stillinger i Skaun kommune

Ansvarlig enhet:

Personalavdelingen
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Besøkshjem - registrering

Slik søker du:

Benytt skjema Søknad om å bli fritidskontakt/besøkshjem

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Skjema til bruk for besøkshjem:

Timeliste og rapportskjema for fritidskontakt og besøkshjem
Posteringsblankett
Halvårsrapport fra fritidskontakt/besøkshjem

Les mer:

Informasjon om besøkshjem fra Bufdir

Fritidskontakt/avlastning - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Hjemmetjenesten
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Fritidskontakt - registrering

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema - Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Skjema til bruk for fritidskontakter:

Timeliste og rapportskjema for fritidskontakt og besøkshjem
Posteringsblankett
Kvitteringsliste
Halvårsrapport fra fritidskontakt/besøkshjem

Les mer:

Informasjon om fritidskontakt fra helsenorge.no

Fritidskontakt/avlastning - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Hjemmetjenesten
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Barnehage

Søknad om plass i barnehage

Slik søker du:

Grunnet overgang til nytt opptakssystem er det for tiden ikke mulig å søke om barnehageplass i Skaun kommune. Nytt system vil etter planen være på plass i slutten av august 2019

Her kan det søkes om plass i alle barnehager i Skaun kommune. Søknad om ny barnehageplass, endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage skal søkes om elektronisk.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Du får svar på søknaden din innen april måned. Svar sendes per post.

Les mer:

Informasjon om barnehagene i Skaun

Oversikt over barnehagene i Skaun

Ansvarlig enhet:

Barnehagekontoret
Rådgiver: Grete Anita Lefstad Tlf: 72 86 72 61


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Slik søker du:

barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Les mer:

Informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling/gratis kjernetid fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehagene i Skaun

Oversikt over barnehagene i Skaun
 

Ansvarlig enhet:

Barnehagekontoret
Rådgiver: Grete Anita Lefstad Tlf: 72 86 72 61


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Barn og familie

Barn, familie og helse - forespørsel om tjenester

Slik søker du:

Barn, familie og helse - forespørsel om tjenester

Dette er et fellessjema for forespørsler om tjenester som behandles av enheten Barn, familie og helse: fysioterapi- og ergoterapitjenester, flyktningetjenester, helsestasjon/jordmor, PPT, logoped, psykisk helse/boveiledning, barnegruppe, familiesenter, koordinerende team, fraværsteam og aktivitets- og overvektsteam.

Ansvarlig enhet:

Barn, familie helse
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding til barnevernet

Barneverntjenesten i Skaun inngår fra i et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune. Barneverntjenesten har kontorsted i Melhus rådhus.

Ansvarlig enhet:

Familie og forebygging, Melhus og Skaun barnevern
Telefon: 72 85 82 01
Barnevernsvakt: 02800
​Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2
​Postdresse: Familie og forebygging, Melhus og Skaun barnevern, Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Bostøtte, boligtilskudd og startlån

Søknad om startlån og boligtilskudd

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Slik søker du:

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papirskjema.

Du finner skjemaene her: https://www.husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/

Les mer:

Informasjon fra Husbanken

Startlån - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor v/Grete Kvam
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Søknad om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
 

Slik søker du:

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papirskjema.

Du finner skjemaene her: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/
 

Les mer:

Informasjon fra Husbanken

Bostøtte - Skaun kommunes hjemmeside
 

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor v/Sigrid Tiller
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Byggesak

Byggsøk

Slik søker du:

Lag og lever byggesøknaden på nett med ByggSøk

ByggSøk guider deg gjennom utfyllingen av skjemaene, slik at søknaden er fullstendig og riktig utfylt før den sendes kommunen. I ByggSøk kan søknad om byggetillatelse for alle tiltak fylles ut og sendes elektronisk til kommunen uten at du trenger å laste ned skjemaer og blanketter. Kontakt oss dersom du har spørsmål om utfyllingen av skjemaene.

Les mer:

Direktoratet for byggkvalitet

Skaun kommune - byggesak

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Byggesaksblanketter

Slik søker du:

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

Skjemaene kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller du kan laste dem ned til egen maskin, fylle dem ut og lagre. På samme side finner du informasjon om hvordan du bruker skjemaene (blankettene). Kontakt oss dersom du har spørsmål om utfyllingen av skjemaene.

Les mer:

Direktoratet for byggkvalitet

Skaun kommune - byggesak

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Hjemmetjenesten

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Slik søker du:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Dette er et fellessjema for forespørsler om tjenester som behandles av enhetene Barn, familie og helse, Hjemmetjenesten og Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Ansvarlige enheter:

Barn, familie og helse
​Hjemmetjenesten
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Slik søker du:

Elektronisk søknadsskjema Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

PDF Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Les mer:

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

Ansvarlig enhet:

Hjemmetjenesten
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Søknad for reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Slik søker du:

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag - søknadsskjema

Legeerklæring ved søknad om TT-kort

Les mer:

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Ansvarlig enhet:

Hjemmetjenesten
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Kommunal bolig

Søknad om leie av kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller hvis du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Slik søker du:

Søknad om leie av kommunal bolig
 

Les mer:

Kommunale boliger - Skaun kommune
 

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor v/Grete Kvam
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Kommunal vielse

Kommunal vielse - registrering

Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på Skatteetaten.no Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. For å bestille tid for kommunal vielse benytter du søknadsskjemaet under.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Kommunal vielse - registrering

Les mer:

Kommunal vigsel - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Kultur, fritid og frivillighet

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

Ansvarlig enhet:

Kultur, fritid og frivillighet
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Slik foreslår du kandidat:

Benytt elektronisk søknadsskjema Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Ansvarlig enhet:

Kultur, fritid og frivillighet
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Kulturskole - søknad om plass


Ønsker du å lære deg å spille, synge eller danse? Har du lyst til å holde på med skuespill og teater? Er du kreativ og vil skape?

Da er Skaun kulturskole noe for deg, med tilbud innenfor både dans, drama/teater, visuelle kunstfag, vokal- og instrumentalopplæring. Uansett hva du velger har du sjansen til å få deg en meningsfull fritidsaktivitet til glede for både deg selv og andre.

Velkommen til Skaun kulturskole!

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Kulturskole - søknad om plass

Søknadsfrist:

Søknadsfrist er 1. juni

Les mer:

Skaun kulturskole - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Kultur, fritid og frivillighet
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Søknad om driftstilskudd - lag, organisasjoner og forsamlingshus

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Søknad om driftstilskudd - lag, organisasjoner og forsamlingshus

Søknadsfrist:

Søknadsfrist er 1. mai

Les mer:

Tilskudd - Skaun kommunes nettside

Ansvarlig enhet:

Kultur, fritid og frivillighet
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Vinterkulturuka - søknad om stimuleringsmilder

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema: Vinterkulturuka – søknad om stimuleringsmidler

Søknadsfrist:

Søknadsfrist er 20. oktober

Les mer:

Vinterkulturuka 2020 - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Kultur, fritid og frivillighet
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Næring og service

Bevilling - melding om endringer

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Bevilling - melding om endringer

Les mer:

Bevillinger - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Alle med salgbevilling må betale årlig bevillingsgebyr til kommunen og plikter derfor å sende inn en omsetningsoppgave ved årsskiftet med opplysninger om:

  • faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått
  • forventet mengde omsatt alkohol det kommende året

Bevillingsgebyret er basert på forventet mengde omsatt alkohol, dvs. jo mer alkohol du budsjetterer med å selge, jo høyere blir gebyret. 

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Salgsbevilling

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling betaler hvert år et bevillingsgebyr til kommunen. Bevillingsgebyret fastsettes i alkoholforskriften. Hvor mye du skal betale avhenger av hvor mye alkohol du solgte i fjor, og hvor mye du forventer å selge i år.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Skjenkebevilling

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Salgsbevilling - søknad om bevilling av salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Skal du drive butikk med salg av alkoholholdig drikk må du søke om en salgsbevilling fra kommunen. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Salgsbevilling

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Serveringsbevilling - søknad

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Serveringsbevilling - søknad

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Serveringsbevilling

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Skjenkebevilling - søknad

Dersom du skal starte et serveringssted med servering av alkohol, må du søke om alminnelig skjenkebevilling.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Skjenkebevilling - søknad

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Skjenkebevilling - alminnelig bevilling

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du i stedet søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Selv om du ikke tar betalt for drikken er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

  • serveringssteder
  • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle
  • forsamlingslokaler og andre felleslokaler
  • steder der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted
  • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser
  • transportmidler som vanligvis er tilgjengelige for alle

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Skjenkebevilling for et lukket arrangement

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside Skjenkebevilling for et åpent arrangement

Ansvarlig enhet:

Servicekontoret
Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Slik søker du:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Dette er et fellessjema for forespørsler om tjenester som behandles av enhetene Barn, familie og helse, Hjemmetjenesten og Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Ansvarlige enheter:

Barn, familie og helse
​Hjemmetjenesten
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Skole og SFO

Grunnskole - innmelding 1. trinn

Slik søker du:

Benytt elektronisk søknadsskjema - Grunnskole - innmelding 1. trinn

Søknadsfrist:

Les mer:

Informasjon om skolene i Skaun

Oversikt over skolene i Skaun

Ansvarlig enhet:

Skolekontoret
Rådgiver: Hege Røttereng Tlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Skoleskyss - søknad

Slik søker du:

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for skoleskyssen for alle elevene i grunnskolen i fylket. Dette gjelder når distansen mellom hjem og skole er over 2 km for elever i 1.årstrinn og 4 km for resten av grunnskolelelevene. Ansvaret gjelder også for friskoler som får statstøtte. AtB administrerer skyssen for fylkeskommunen.

Skjema for søknad om skoleskyss

Skyss ved delt bosted:

Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene i to hjem, kan ha rett til skoleskyss på grunn av avstand til begge foreldrenes adresser, jf. § 7-1. Botid som er skjevere fordelt betraktes ikke som likeverdig, og i slike tilfeller har eleven eventuelt bare rett til gratis skyss innen skolekretsen.

Søknadsskjema for skyss ved delt bosted

Les mer:

Retningslinjer for gunnskoleskyssen i Trøndelag

Skoleskyss - Skaun kommunes hjemmeside

Ansvarlig enhet:

Skolekontoret
Rådgiver: Hege Røttereng Tlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

SFO - innmelding

Slik søker du:

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp eller ut 4. klassetrinn.

Det kan kun søkes elektronisk. Lenke til søknadsskjema: Innmelding - SFO

Søknadsfrist:

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars

Les mer:

Informasjon om skolene i Skaun

Skaun kommunes hjemmeside - SFO i Skaun

Ansvarlig enhet

Skolekontoret
Rådgiver: Hege Røttereng Tlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

 

Permisjon fra undervisning - søknad

Slik søker du:

Etter opplæringsloven § 2-11 første ledd kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Permisjon etter denne bestemmelsen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon. Kommunen har utarbeidet retningslinjer for når det kan gis permisjon og når det ikke skal gis permisjon.
Søk i god tid! Skolen må rekke å behandle søknaden før den planlagte permisjonen.

Det kan kun søkes elektronisk. Lenke til søknadsskjema: Permisjon fra undervisning - søknad

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside - informasjon om skolene i Skaun

Ansvarlig enhet:

Skolekontoret
Rådgiver: Hege Røttereng Tlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

 

Skole - melding om skolebytte ved flytting

Slik søker du:

Flytting skal meldes til den skolen eleven flytter fra. Skolen vil da sende flyttemelding over til den nye skolen/kommunen.

Det kan kun søkes elektronisk. Lenke til søknadsskjema: Skole - melding om skolebytte ved flytting

Les mer:

Skaun kommunes hjemmeside - informasjon om skolene i Skaun

Ansvarlig enhet:

Skolekontoret
Rådgiver: Hege Røttereng Tlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Veg, vann og avløp

Ferdigmelding av tilkobling/arbeid på vann og avløpsnett

Slik søker du:

Ferdigmelding av tilkobling/arbeid på vann og avløpsnett

Ansvarlig enhet:

Driftskontoret
Rådgiver: Monica Aa VollumTlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Ferdigmelding ved installasjon av vannmåler (vannmålermelding)

Slik søker du:

Ferdigmelding ved installasjon av vannmåler (vannmålermelding)

Ansvarlig enhet:

Driftskontoret
Rådgiver: Monica Aa Vollum Tlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Gravemelding

Slik søker du:

Gravemelding

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor
Avdelingsingeniør: Idar Nebelung Tlf: 72 86 72 46


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Retningslinjer for prosjektering, bygging og søknad knyttet til separate avløpsanlegg:

Retningslinjer

Slik søker du:

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor
Prosjektleder: Bente Solem Tlf: 72 86 72 44


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Sanitærabonnement

Slik søker du:

Sanitærabonnement

Ansvarlig enhet:

Driftskontoret
Rådgiver: Monica Aa VollumTlf: 72 86 72 68


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Varslingsplan ved innsnevring av kommunal veg

Slik søker du:

Varslingsplan ved innsnevring av kommunal veg

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor
Avdelingsingeniør: Idar Nebelung Tlf: 72 86 72 46


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

Varslingsplan ved stegning av kommunal veg

Slik søker du:

Varslingsplan ved stenging av kommunal veg

Ansvarlig enhet:

Teknisk kontor
Avdelingsingeniør: Idar Nebelung Tlf: 72 86 72 46


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa