Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Ved kontroll under arrangementet må du kunne vise bevillingsvedtak.

Hvordan søke skjenkebevilling for et åpent arrangement?

Du må søke senest 3 uker før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere.

Du må søke via vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknadsskjema

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement

  • I søknaden må du beskrive type arrangement, vakthold, hvordan arrangementet er tenkt gjennomført og hvor mange besøkende du regner med å ha.
  • Dersom arrangementet skal holdes utendørs må du legge ved grunneiers tillatelse, tegning eller skisse over arrangementsområdet.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.