Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Med "lukket selskap" menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum ol. Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet.

Det er ikke tiltrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billett i forkant av arrangementet. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til lukket selskap, og klubber ol med begrenset medlemsskap regnes heller ikke i seg selv som lukket selskap. For denne type arrangement må du søke om "Skjenkebevilling for en enkeltanledning".

Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Alle gjester eller deltakere må være invitert og ha meldt seg på i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

I noen tilfeller trenger du ikke bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Ved kontroll under arrangementet må du kunne vise bevillingsvedtak

Hvordan søke skjenkebevilling for et lukket arrangement?

Du må søke senest 3 uker før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere. 

Du må søke via vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsskjema

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.