Nyheter/Barnehage

Søknad om plass i barnehage

Slik søker du:

Grunnet overgang til nytt opptakssystem er det for tiden ikke mulig å søke om barnehageplass i Skaun kommune. Nytt system vil etter planen være på plass i slutten av august 2019

Her kan det søkes om plass i alle barnehager i Skaun kommune. Søknad om ny barnehageplass, endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage skal søkes om elektronisk.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Du får svar på søknaden din innen april måned. Svar sendes per post.

Les mer:

Informasjon om barnehagene i Skaun

Oversikt over barnehagene i Skaun

Ansvarlig enhet:

Barnehagekontoret
Rådgiver: Grete Anita Lefstad Tlf: 72 86 72 61


Sentralbord: 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
​Besøksadresse: Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa