Sommerbrev fra det interkommunale velferdsteknologiprosjektet

Sommeren har endelig kommet for fullt, og det har skjedd mye i det interkommunale velferdsteknologiprosjektet siden oppstarten i november 2017.

Multidose
Apotek 1 avd. Melhus, Orkanger og Støren ble tildelt oppdraget for pakking av multidose. Det er gjennomført flere workshoper med Hjemmetjenesten i hver kommune for å utarbeide rutiner og prosedyrer for oppstart, bestilling, mottak og utlevering av multidose. For å sikre kvalitet og riktig medisinering har prosjektets kommunefarmasøyt gjennomgått legemiddellister til planlagte brukere av multidose. Dette tilsvarer 350 lister for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal til sammen. I mai startet første pulje med multidose og neste pulje har oppstart i september.

Både brukerne, pårørende og kommunen ser allerede nå positiv effekt av innføringen og prosjektet ser på muligheten for å utvide bruken av multidose til andre enheter og sykehjem.

 

Bilderesultat for medidoMedisineringsstøtte
Medisineringsstøtte er neste steg i prosjektet og arbeidet med å innføre dette i kommunene starter opp i uke 37. Det er mange andre kommuner i landet som sier at elektroniske medisindispensere både gir trygghet og mestring for innbyggerne og mer frigitt tid til de ansatte for å kunne gjøre andre oppgaver. Det blir spennende å følge innføringen av elektronisk medisineringsstøtte i resten av 2018 og utover i 2019.
             
Digitale trygghetsalarmer

Våren 2018 tok Melhus og Midtre Gauldal kommune ut en opsjonsavtale på anskaffelsen av digitale trygghetsalarmer i regi av Trondheim kommune. Alle tre kommunene begynner utskiftingen av dagens trygghetsalarmer når den nye avtalen trer i kraft første kvartal 2019.  


Anskaffelser

Vi kan ikke innføre teknologi uten å gjennomføre anskaffelser, og i høst/vinter har mange lagt ned et stort arbeid med anskaffelse av teknologier for hjemmetjenesten. Kommunene har i tillegg tilsluttet seg to anskaffelser i regi av Værnesregionen på brukernært utstyr og nytt pasientvarslingsanlegg. Anskaffelsesprosessene forventes avsluttet første kvartal 2019. I tillegg gjennomføres det en felles anskaffelse av plattform for velferdsteknologi for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Denne plattformen skal danne grunnmuren for alt av velferdsteknologiske løsninger som kommunene anskaffer i fremtiden. I tillegg bidrar en plattform til å skape effektive, sikre og kvalitetsfremmende verktøy for ansatte og pasienter ved bruk av moderne teknologi.

Veien videre

Melhus, Skaun og Midtre Gauldal deltar på Velferdsteknologiens ABC som består av 7 heldagssamlinger. Dette er en opplæringspakke for å gi ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med multidose, medisineringsstøtte og digitale trygghetsalarmer.

 

Med ønske om en god sommer, hilsen det interkommunale velferdsteknologiprosjektet i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.

Tips en venn Skriv ut

Skjema