Du kan få startlån til å kunne kjøpe bolig eller å bli boende i boligen din. Du kan søke om startlån på Husbankens hjemmesider. Søknaden blir sendt til kommunen hvor den blir behandlet.

Skaun kommune har krav om 2 års botid, eller annen nær tilknytning til kommunen, ved søknad om fullfinansiering med startlån alene eller i kombinasjon med tilskudd.

Søk om startlån her.

Du kan få startlån til:

hus med prislapp ... kjøp av bolig 
 krone sedler  ... refinansiering med pant i egen bolig
 hjerte delt i to  ... kjøpe ut ektefelle
 hammer  ... tilpasning/utbedring av bolig

Det ikke er nødvendig med egenkapital. Men du må ha tilstrekkelig inntekt, til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre utgifter

 
 Utropstegn i sirkel

Kan du få boliglån i vanlig bank, får du ikke startlån

 

Du kan få startlån hvis du er eller har følgende:

Barnefamilie

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen .

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, stabil og sikker inntekt, men får ikke tilstrekkelig lån i vanlig bank.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Ungdom og i etableringsfasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

 

Søk startlån her