Slik er statusen i Skaun etter Gyda


Skaunaskogen

Skaunaskogen er stengt ved kommunegrensen mot Orkland. Veien er undergravd av store vannmasser og det er fare for at den kan kollapse. Det er et bekkerør under veien i grensen mot Orkland, men røret har ikke greid å ta unna vannet. Veien er/var også oversvømt ved avkjøringen til hyttefeltet Vuddulåsen, rett etter Lisbetsætra – her er statusen foreløpig ukjent. Per nå er veien stengt i to uker, men det må tas forbehold om at dette kan forlenges, da reparasjonsjobben er stor.


Vennabekken

Det kommunale bekkeinntaket har vært isbelagt flere ganger den siste tiden. Inntaket følges med kontinuerlig, da det har en tendens til å tettes. Det har blitt fjernet is og kvist og annet materiale flere ganger denne uken.


Buvikåsen

Veien fikk redusert fremkommelighet ved Belsås – store vannmasser trykket på veien, samt at det rant vann over den. Det ble vurdert stenging av veien på torsdags kveld og fredags morgen, men vannet har nå trukket seg tilbake. Vegavdelingen har utført utbedringer i dag, men det må vurderes om det er behov for ytterligere tiltak i dette området.


Rognvegen

Vannet har gravd inn i den kommunale veien. Veien er nå kjørbar – det er lagt på grus der vannet har gravd.


Fjellhaugvegen

Melding om mulig tett kum i innkjøringen til Fjellhaugvegen. Det var mye kvist som dekket for bekkeinntaket. Inntaket ble renset og potensielle skader er unngått.


Fredlyvegen

Melding fredag morgen om en isblokk som hadde falt ned nederst i Fredlyvegen. Mannskap rykket ut og fjernet denne, i tillegg ble veien strødd.