Leilighetene

Tangentunet omsorgsboliger består av 21 leiligheter i 2 etasjer. Størrelsen på leilighetene varierer fra  40 kvm til 82 kvm. Det er utvendig terrasse og tilhørende boder til alle leilighetene. Det finnes felles oppholdsrom og kjøkken. Fellesarealene inne og ute gir mulighet til aktiviteter og felles hygge. Det er 16 andelsleiligheter. For andelsleilighetene betaler beboer innskudd ved innflytting og månedlige fellesutgifter til borettslaget. Kjøper av andelsleilighet skal godkjennes av Skaun kommune.

Salg av leiligheter annonseres i media. Alle kan søke. Skaun kommune eier driften av tjenestene. Når det skal tildeles leilighet, vurderer boligtildelingsteamet behovet til de som søker. Det legges vekt på økonomi og helse. De 5 minste leilighetene eies av Skaun kommune. For disse omsorgs-leilighetene betaler beboer husleie til kommunen. Garasjer tildeles av styret i borettslaget.

Tangentunet omsorgsboliger er organisert som et borettslag, Tangen Borettslag, som har sitt eget styre. Borettslaget eier bygningene, og eierne utgjør generalforsamlingen. TOBB forvaltning er forretningsfører og administrerer kontrakter og regnskap.

For begge typer leiligheter er det mulig å søke om bostøtte i henhold til Husbankens regler.

Tjenestetilbud

Leilighetene på Tangentunet er tilrettelagt for funksjonshemmede med tanke på at alle skal sikres mulighet til å kunne leve et meningsfylt og selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap.

Det er viktig å merke seg at på Tangentunet bor du i egen bolig, med de rettigheter det gir, og ikke i institusjon med de tjenester det innebærer.