Hvem skal testes?

Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Kontakt fastlegen eller ring koronatelefonen 477 13 370 (hverdager kl. 08.00-15.30).

Alle som testes for covid-19 bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er symptomfri. Pasienter får svar på testen via helsenorge.no etter 1-2 dager. Helsepersonell ser svaret i kjernejournal.

På helsenorge.no finner du oppdatert koronainformasjon for befolkningen (helsenorge.no).

Utfyllende informasjon om testkriterier (FHI.no)

Forbered barn på testing

Det er viktig å forberede barna på testing. Snakk med barnet om at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Prøven består i å stikke en tynn pinne i det ene neseboret for å samle snørr. Små barn bør helst sitte på fanget til en forelder/foresatt. Den voksne må holde hender og pannen til barnet for å forhindre at barnet vrir seg unna eller prøver å dra ut pinnen. Forbered barnet på at det kan være ekkelt, men det tar bare noen sekunder. Det er vanlig at det kommer tårer etterpå.

Bamselegen, sesong 2, episode 2 på NRK (ligger på nett) har en egen episode om smittevernutstyr og neseprøve, som foreldrene kan se med barnet.

Når kan barn under 10 år komme tilbake til barnehage/skole?

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake i barnehage/skole. Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage og skole, dersom de er testet og funnet negative for covid-19. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som nesesekresjon (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste. Slike symptomer samtidig som god allmenntilstand er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehagen/skolen.

Hva innebærer hjemmekarantene?

Hva innebærer hjemmekarantene?

 • Skal ikke gå på barnehage, skole eller jobb.

 • Skal ikke ha besøk.

 • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke

 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand f.eks offentlig transport

 • Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (minimum 1meter) til andre og unngå kø.

 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meters avstand til andre.

 • Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over god håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

 • Ta ny test ved økende/nyoppståtte symptomer, hvis det fortsatt er grunn til å tro at du kan være smittet

Hvis prøven er positiv (at du er smittet) skal du hjemmeisoleres

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
   
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
   
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
   
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
   
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
   
 • Ring helsevesenet hvis sykdommen forverres eller du av andre årsaker har behov for helsehjelp. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
   
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
   
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
   
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
   
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk. Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. (I tillegg anbefales det, som en ekstra sikkerhet, at helsearbeidere bruker kirurgisk munnbind mens de jobber med pasienter i risikogrupper inntil det er gått 14 dager fra symptomstart).

 

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og skal være i hjemmekarantene. Karantenen varer i 10 dager etter symptomfrihet hos den som er bekreftet smittet.

Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert. Det bør ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk, og kontakter lege/legevakt om tilstanden forverrer seg.