Arbeidsoppgaver

Miljøterapeut i et aktivitetsrettet tiltak og lavterskeltilbud for ungdom og voksne som har ulike utfordringer i hverdagen. Treffstedet er forventet å være åpent alle dager.

Formålet er å ha et treffsted for brukere med psykiske plager og rusproblematikk. Målet er å bedre brukernes livskvalitet.

 

Kvalifikasjoner

Sosialfaglig utdanning, f.eks. sosionom, vernepleier, barnevernpedagog m.v. Andre utdanninger kan også bli vurdert.
 

Erfaring med å jobbe med mennesker i ulike faser. Førerkort og egen bil er nødvendig.

Personlige egenskaper

Relevant erfaring.
Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og løsningsorientert.
Personlig egnethet, fleksibilitet, engasjement, nytenking, omstillingsevne og god samarbeidsevne.
God kjennskap til lover og forskrifter.
Evne til å inspirere og motivere andre til endring.
Erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet blir vektlagt.

Gode evner innen kommunikasjon og samhandling.

Vi tilbyr

Et tverrfaglig miljø i utvikling, hvor det legges vekt på samhandling

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Et godt sosialt miljø med engasjerte medarbeidere

 

Arbeidstidsordning avtales. Lønn etter kompetanse og lokal avtale. Tilsettings- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende lover, reglement og avtaler. En av landets beste pensjonsordninger; i KLP med 2% innskudd og en utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritid. Referanser ringes og politiattest kreves.

Nærmere opplysninger fås ved:

leder Barn, familie og helse, Eli Haugen, tlf. 72 86 72 60 / 917 09 316 eli.haugen@skaun.kommune.no

eller fagleder i Psykisk helse og rus, Marit Johannessen, tlf. 91 80 90 15 marit.johannessen@skaun.kommune.no

Søknad leveres på elektronisk skjema, som finnes HER eller på www.skaun.kommune.no innen 16.08.19  ___________________________________________________________________________