Tilsetting av psykolog/psykologspesialist

SKAUN KOMMUNE ligger sentralt i Sør-Trøndelag, ca. 2,5 mil fra Trondheim. Kommunen er i vekst og har 8200 innbyggere. Gode bo- og oppvekstvillkår med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige satsingsområder for kommunen.

Barn, familie og helse har i dag fagstillinger innen PPT, Psykisk helse og rus, Helsestasjon, Flyktningetjeneste, Fysio- og ergoterapitjeneste og kommunalt legekontor. Vi har Interkommunalt barnevern. Vi utvikler stadig denne tjenesten, i et spennende og kreativt miljø med god fagkompetanse og trivelige, engasjerte og dyktige medarbeidere.

 I 100 %-stilling, med tjeneste f.t. Barn, familie og helse/ Psykisk helse & rus, fast tilsetting. Tiltredelse 15.02.19

Kvalifikasjoner

Du må være utdannet psykologspesialist eller psykolog og helst ha erfaring fra arbeid både med barn, voksne, familier og veiledning/konsultasjon. Det er ønskelig med kompetanse innen rus og psykiatri o.l. Du må har førerkort og disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver

 Gi kortvarig og avgrenset behandling av lettere til moderate psykiske lidelser hos barn, unge og voksne. Det forventes nært samarbeid med relevante tjenester

 Veiledning og konsultativ bistand til andre yrkesgrupper i kommunen

 Deltaker i Familiesenteret

 Prosjektdeltakelse

Vi tilbyr

Et tverrfaglig miljø i utvikling, hvor det legges vekt på samhandling.

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Et godt sosialt miljø med engasjerte medarbeidere.

Egenskaper

Vi ønsker en medarbeider med evne til samarbeid, selvstendig arbeid, nytenking, omstillingsevne, god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Enhet for barn, familie og helse ønsker seg flere mannlige medarbeidere og vi oppfordrer derfor menn til å søke! Personlig egnethet tillegges vekt og kommunen vil benytte seg av referanser.

Arbeidstidsordning avtales. Lønn etter kompetanse og lokal avtale. Tilsettings- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende lover, reglement og avtaler. En av landets beste pensjonsordninger; i KLP med 2% egenfinansiering og en utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritid. Politiattest kreves fremlagt før tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved:

leder Barn, familie og helse, Eli Haugen, tlf. 72 86 72 60, eli.haugen@skaun.kommune.no

eller fagleder i Psykisk helse, Marit Johannessen, tlf. 72 86 72 85 / 941 30 826 marit.johannessen@skaun.kommune.no

Søknad leveres på elektronisk skjema, som finnes HER eller på www.skaun.kommune.no

innen 15.02.19  

Tips en venn Skriv ut

Skjema