Vi ønsker å supplere vår sykepleierkompetanse, gjerne med videreutdanning innen geriatri og demens, og søker

SYKEPLEIER 100%, dag/kveld

SYKEPLEIER 60% 3 stillinger, natt

Arbeidsoppgaver:

Sykepleierfaglig tjenesteyting og oppfølging

Tverrfaglig samarbeid

Pårørendekontakt

Delta aktivt i enhetens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

Godkjent sykepleierutdanning

Faglig engasjement og gode samarbeidsevner

Kompetanse i bruk av digitale verktøy

Du må ha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ønsker sykepleiere som er trygg i rollen og er utviklingsorientert. Du må ha godt humør og en positiv innstilling. Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og i team. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, en løsningsorientert innstilling, endringsvilje, fleksibel og evner for god prioritering.

Vi tilbyr

Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling

Spennende og utfordrende oppgaver

En fleksibel enhet med fremtidsplaner

En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% innskudd

Yrkesskadeforsikring med utvidet dekning som også gjelder på fritid.

Lønn og betingelser etter avtaleverket

Den som ansettes må fremlegge gyldig politiattest

Kommunen benytter seg av referanser. Attester og vitnemål tas med ved intervju.

Se video fra våre aktive og attraktive helse- og omsorgstjenester!

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zgirS-KSg

Nærmere opplysninger på www.skaun.kommune.no og ved henvendelse til enhetsleder ved Hjemmetjenesten Bodil Wilmann, bodil.wilmann@skaun.kommune.no Tlf 72867360

Søknadsfrist: 09.10.19

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no