Vi har behov for tilkallingsvikarer. Vikarbehovet kan variere fra enkeltdager til lengre perioder.

 

Alle barn i førskolealder skal ha tilbud om barnehageplass som sikrer dem gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Er du en som vil være med å bidra til dette? Da er du den vi søker etter!

 

For å jobbe som tilkallingsvikar hos oss må du:

Ha glede av og ønske om å være en positiv støttespiller for barn
Være interessert i å tilegne deg ny kunnskap
Være pliktoppfyllende, fleksibel og arbeidsvillig
Beherske norsk muntlig godt
Være over 18 år
Framlegge godkjent politiattest (barnehagen er behjelpelig med søknad)

Vi kan tilby:

-Et godt og utviklende arbeidsmiljø
-Lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler
-Veiledning
Søknadskjema finner du HER

Ta kontakt for å avtale et møte der du får presentert deg:
randi.paulsen@skaun.kommune.no
Tlf: 913 19 730