Hjemmetjenesten yter varierte tjenester til alle kommunens innbyggere i alle aldre. Vår målsetting er at vi skal utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov. Vi skal bidra til et positivt og helhetlig helsevalg ved å forebygge, fremme mestring og aktiv deltakelse i eget liv i eget hjem.

Hjemmetjenesten legger til rette for at barn med store omsorgsbehov pga sykdom skal få bo hjemme i trygge omgivelser

Til denne tjenesten trenger vi trygge personer som kan skape gode omsorgssituasjoner i hjemmet sammen med foreldre.

I hjemmesykepleien trenger vi :

Tilkallingsvikarer, eventuelt korte faste vikariater i vår tjeneste for syke barn.

Arbeidsplassen er i hjemmet.

Det er ønskelig med helsefaglig utdanning, eller god realfaglig kompetanse.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling

Spennende og utfordrende oppgaver

En fleksibel enhet med fremtidsplaner

En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% innskudd

Yrkesskadeforsikring med utvidet dekning til også å gjelde fritiden

Lønn og betingelser etter avtaleverket

Den som ansettes må fremlegge gyldig politiattest

Kommunen benytter seg av referanser. Attester og vitnemål tas med ved intervju.

Se video fra våre aktive og attraktive helse- og omsorgstjenester!

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zgirS-KSg

Nærmere opplysninger på www.skaun.kommune.no og ved henvendelse til enhetsleder ved Hjemmetjenesten Bodil Wilmann, bodil.wilmann@skaun.kommune.no . Tlf 72867360

Søknadsfrist: 09.10.19

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no