Tilskudd til kulturarbeid

Kultur, fritid og frivillighet har ansvar for saksbehandling og forvaltning av ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finnes retningslinjer for disse ordningene.

Søknadsfrist for driftstilskudd er 1. mai.


Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune.

Kontaktperson: Steinar Haugen
Tlf.: 72 86 72 62
Mobiltlf.: 416 10 889
E-post: Steinar.Haugen@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut