Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.  Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.

Dette sier Husbanken om tilskudd til etablering

Du kan søke her

Vilkår for tilskudd til etablering

  • Boligtilskudd til etablering nedskrives med 5 % per år
  • Det kreves pant i boligen innenfor kjøpesum/takst