Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
  • barnefamilier har høy prioritet

  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Dette sier Husbanken om tilskudd til tilpasning

Du kan søke her

Vilkår for tilskudd til tilpasning

  • Boligtilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år
  • Det kreves pant i boligen innenfor kjøpesum/takst