Tjenesten er for øyeblikket kun tilgjengelig for byggesaker. Vi jobber med å inkludere flere tjenester fortløpende.

Du kan velge om du ønsker å avtale tid til byggesak eller fradelingsak. Du må også presisere om du ønsker fysisk møte på rådhuset, videomøte over Teams eller telefonmøte.

Bestill time her

Byggesaksavdelingen kan nås på e-postadresse byggesak@skaun.kommune.no. Ved henvendelse til e-postadressen kan du få skriftlig svar på spørsmål om søknadsplikt, plangrunnlag, behov for dispensasjon og lignende. Du kan også bestille en veiledningstime for å få muntlig svar på spørsmålene dine. 

For at du skal få størst mulig utbytte av timen ber vi om at du fyller ut informasjon om hva du ønsker å gjøre og hvor. Dersom du har kart eller tegninger er det fint om du kan sende dette til byggesak@skaun.kommune.no før møtet.

 

Forhåndskonferanse

​​​​​​​I større eller mer komplekse saker, kan du bestille referatført forhåndskonferanse med en saksbehandler. Dette gjøres ved å sende en e-post med forespørsel om forhåndskonferanse med vedlegg til postmottak@skaun.kommune.no. Forhåndskonferanse er et referatført avklaringsmøte mellom tiltakshaver, ansvarlig søker og kommunen.