Visste du at både private grupper som ønsker tid til egenorganisert fysisk aktivitet, og organiserte idrettslag som er tilsluttet Norsk Idrettsforbund og Skaun Idrettsråd, kan søke om treningstid i våre idrettshaller?

Du kan også søke om å leie idrettshall til større arrangementer, enten du søker på vegne av et lag, en organisasjon, kommunal enhet, annen virksomhet eller som privatperson!

Vi har tre idrettshaller i kommunen: Skaunhallen, Børshallen og Rossvoll flerbrukshall.

Priser og søknadsfrister

Alle kommunens lag og organisasjoner har i utgangspunktet fri leie av kommunale lokaler.

Søker du som ekstern aktør, er prisen kr 15 000,- for leie av hall en hel helg, det vil si fra fredag ettermiddag til søndag.

Søknadsfristen er 16. mai.

 

Her kan du lese mer om kommunens priser og betalingssatser.

Treningstider og arrangementer i idrettsperioden

Idrettsperioden varer fra 01. september til 31. mai. I dette tidsrommet kan hallene lånes ut til trening alle hverdager fra kl. 16.30-22.30.

Dersom du ønsker å leie en hall til et arrangement i idrettsperioden, må dette meldes inn innen 16. mai, slik at det blir registrert i sperrelisten. Sperrelisten holder hallene tilgjengelig for arrangementer som ikke er satt opp av håndballkretsen.

Ønsker du å leie en hall til arrangement utenfor idrettsperioden, da kan forespørselen sendes fortløpende på e-post til steinar.haugen@skaun.kommune.no.

 

Oversikt over treningstider

Prioriterte aktiviteter

  • Organisert idrett skal ha prioritet (Norges Idrettsforbund og Skaun Idrettsråd)
  • Egenorganisert aktivitet skal tilgodeses ved fordeling av treningstid
  • Idrett som har sin primæraktivitet/hovedsesong innendørs i hall prioriteres
  • Barn og unge under 20 år gis prioritet i den mest gunstige treningstiden
  • Tildelt spilleflater må vurderes strengt med hensyn til behov (hel, halv eller tredjedels hall)