Aktivitetskalender for hallene

For tildeling av treningstider og utlån og utleie til arrangementer:
Kontakt: Jartrud Marie Åsvold
Tlf.: 72 86 72 67/ 958 25 142
E-post: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no


For spørsmål om tilsynsvaktordningen, avvik/feil i idrettshaller og booking av møterom og mindre rom:
Kontakt: Per Gunnar Lofgren
Tlf.: 920 58 264
E-post: Per.Lofgren@skaun.kommune.no