Dersom skogeier har gjort et tiltak i skogen som kan dekkes av skogfond, evt. av skogfond og tilskudd, skal skogeier sende et såkalt refusjonskrav til kommunen. Dette kan gjøres på 3 måter:

  1. Skogeier går inn på http://www.landbruksdirektoratet.no/ og klikker på Skogbruk litt ned til venstre på førstesida. Velger deretter Skogfondskonto, administrasjon. Da kommer du inn i Altinn, på et bilde som heter Skogfondssystemet, og klikk på knappen Start tjeneste. Du må her logge deg inn med din bankID osv. Du er da inne på skogfondssystemet.  Klikk Fortsett, og da er du inne på siden for Kontoopplysninger på skogfondskontoen til din eiendom. Velg Registrer refusjonskrav, opp til venstre. Da skal det være greit å følge instruksen videre i programmet. Alternativt går dere rett inn på og kommer til samme side. Instruksjonsvidevideo er veldig grei å følge: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/638.guide
     
  2. Skogeier går  inn på http://www.landbruksdirektoratet.no/ velger Skjema, til høyre i skjermen. Søk fram Skjema LDIR-909 som brukes for de fleste skogkulturformål. LDIR-907 brukes for ulike ordninger, f.eks. til refusjon av skogforsikringspremie.
     
  3. Dersom skogeier fortsatt ikke lykkes eller ikke har egen datamaskin, må det tas kontakt med skogansvarlig i kommunen for avtale om hjelp eller å få tilsendt skjema i posten. Det beste vil i slike tilfeller være å komme på kontoret til skogansvarlig for å få hjelp med skjemaveldet.

Uansett; det holder ikke lenger bare å sende i posten en faktura eller fakturakopi. Skjema skal fylles ut og underskrives før kommunen kan gjennomføre utbetaling fra skogfondskontoen.

NB! Har du nytt bankkontonummer, må du også endre dette når du bruker alternativ 1. Forvaltningen anbefaler at skogeier bruker alternativ 1 når refusjonskrav skal sendes kommunen.

Saksbehandler kan kontaktes via Skaun kommune, sentralbordet på telefon 72 86 72 00 eller direkte telefon 72 86 72 53 eller e-post sti@skaun.kommune.no