Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og har mye å by på.

Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen, som fra 01.01.2020 blir kommunene Orkland, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun.

Det er i alt 2400 barnehagebarn fordelt på 47 barnehager og 5 200 grunnskoleelever på 35 skoler. Regionen samarbeider om desentralisert etterutdanning og kompetanseutvikling for alle PP-tjenestene, barnehagene og skolene i regionen, og utviklingsveilederen vil stå for samordning og ledelse av dette arbeidet.

Utviklingsveilederen må ha god innsikt i ledelse av utviklingsprosesser i barnehage og skole, og skal være en sentral bidragsyter for å sikre at regionen lykkes med den lokale barnehage- og skoleutviklingen.

Utviklingsveilederen skal bidra i til å:

 • styrke barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i regionen

 • knytte kompetanseutvikling i oppvekstsektoren sammen med det øvrige arbeidet i Orkdalsregionen

 • utvikle barnehagene og skolene som lærende organisasjoner

 • analysere barnehagene og skolens kompetanse og utviklingsbehov

 • etablere gode arenaer for kompetanse– og erfaringsdeling på og mellom barnehager og skoler

 • etablere lærende nettverk for ledere, ressurslærere og tillitsvalgte

 • ha god dialog med Universitet- og høgskolesektoren for å sikre en felles retning i veilednings -og utviklingsarbeidet.

 • å følge opp de nasjonale modellene for kompetanseutvikling, REKOM og DEKOM.

 • Kvalifikasjoner;

 • Formell pedagogisk kompetanse

 • Relevant erfaring med utviklingsarbeid

 • Ønskelig med lederutdanning- og/eller ledererfaring

 • Gode digitale ferdigheter

 • Gode kommunikasjonsferdighet

 • Kan jobbe systematisk og strukturert

 • Vi kan tilby:

 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter

 • Lønn etter kvalifikasjoner

 • Forsikrings- og pensjonsordninger i KLP med 2 % egenfinansiering.

 • Kommunen vil innhente referanser. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Kontorsted er enda ikke avklart, men vil avklares før tilsetting.

  For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

  Ass. rådmann i Skaun kommune Hege Røttereng

  hege.rottereng@skaun.kommune.no, tlf: 918 38 157

  Søknadsfrist: 20. november 2019 og tiltredelse etter avtale

  Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER.