I år får de fleste velgerne i Skaun valgkortet sitt digitalt, så ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme. Valgdagen i år er den 13. september, men du kan kontakte kommunen for å avgi en tidligstemme i perioden 1. juli til 9. august dersom du ikke har anledning til å stemme på valgdagen.

Fra den 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme, i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske over hele landet. For å avgi din stemme, må du være innskrevet i manntallet, være norsk statsborger og over 18 år. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn nå. For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Det er i år også mulig å søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg dersom du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet, og flere institusjoner arrangerer forhåndsstemmegiving.

 

Lister og partier

Les mer om lister og partier på nettsidene til valgdirektoratet

Valgprotokoll

Her finner du valgprotokoll for valgstyret i Skaun kommune, for stortingsvalget 2021.

Valglokaler i Skaun

Skaun kommune har fem valgkretser med hvert sitt valglokale, men alle innbyggere som er manntallsført i Skaun, kan stemme i alle valglokalene i kommunen. Samtlige valglokaler er åpne kl. 09.00-21.00 på valgdagen. Enkelte av disse er ikke tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Valgkrets Børsa: Børshallen
  • Valgkrets Jåren/Råbygda: Jåren-Råbygda oppvekstsenter
  • Valgkrets Buvik: Skaunhallen
  • Valgkrets Venn: Venn oppvekstsenter
  • Valgkrets Viggja: Viggja oppvekstsenter

Les mer om valglokaler i Skaun her.

Forhåndsstemmeperioden

Forhåndsstemming: 10. august til 10. september

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. 

Det er viktig å merke seg at det ikke er mulig å angre på tidligstemmegivning og forhåndstemming. Det betyr at dersom du tidligstemmer eller forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

Skaun rådhus
10. august  - 10. september
Mandag - fredag kl 08.00 - 15.00 
Lørdag 4. september kl. 10.00 - 14.00
Mandag 6. september til torsdag 9. september kl. 08.00 - 19.00

 

Skaun Folkebibliotek
1. september - 10. september : 
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 16.00, tirsdag og torsdag kl 10.00 - 19.00
Lørdag 4. september kl 10.00 - 14.00

Les mer om forhåndsstemming i Skaun her.

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til en hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. For å avgi din tidligstemme i Skaun, henvend deg på servicekontoret ved Rådhuset i Børsa.

Åpningstider: man-fre kl. 08.00-15.00

Les mer om tidligstemmegivning her.

Manntallet

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget. For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og - fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2021.

Du kan nå undersøke om du står i manntallet når dette legges ut til ettersyn på Servicekontoret ved rådhuset i Børsa.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Ønsker du å sjekke egne opplysninger, kan du ta kontakt med Servicekontoret på telefon 72 86 72 00, eller stikke innom i åpningstiden. 

Servicekontoret har åpent alle hverdager kl. 08.00-15.00

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Valgkortet er ikke nødvendig for å stemme, men har med deg valgkortet i valglokalet er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Les mer om dette på www.valg.no

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Du som er registrert i valgmanntallet skal motta et valgkort. Dette valgkortet tar du med deg når du avgir din stemme. Det forenkler arbeidet for de som tar imot din stemme og gjør at ting går raskere. Du kan avgi stemme selv om du har glemt eller mistet valgkortet, men kommunen har også mulighet til å fylle ut nytt valgkort manuelt.

Vær oppmerksom på at det bare er mulig å forhåndsstemme ved Sametingsvalget i Skaun. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling, og det kan være lurt å avgi din stemme i god tid.

Om du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget i posten og du mener at du er registrert i valgmanntallet, ta kontakt med Sametinget.

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på servicekontoret. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet.

Les mer på: www.sametinget.no/valg

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Du kan søke skriftlig eller via telefon.  Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og fødselsår, samt adressen du befinner deg på siste uka før valgdagen. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10.00.

Søknad sendes:

Valgstyret i Skaun, Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa 

eller

postmottak@skaun.kommune.no

Les mer om å stemme hjemme her.