Forhåndsstemmeperioden

Tidligstemmegivning: 1. juli til 9. august

Tidligstemmegivning er et innenriks tilbud for de som ikke har mulighet til å stemme hverken i den ordinære forhåndsstemmeperioden, fra 10. august til 10. september, eller på selve valgdagen, 13. september. 

Forhåndsstemming: 10. august til 10. september

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet.

Det er viktig å merke seg at det ikke er mulig å angre på tidligstemmegivning og forhåndstemming. Det betyr at dersom du tidligstemmer eller forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Valgkretser i Skaun

I Skaun har vi fem valgkretser:

  • Buvik
  • Børsa
  • Jåren/Råbygda
  • Venn
  • Viggja

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Les mer om dette på www.valg.no