Merknader sendes til postmottak@skaun.kommune.no eller per post til Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa. Fint hvis henvendelsen merkes med "Meddommere 2021-2024". Merk: Valgutvalget har kommet med flere forslag enn det antallet som skal velges av kommunestyret.

Ved spørsmål ta kontakt med Servicekontoret på 72 86 72 00.

 

Se kandidatene som er foreslått her: Foreløpige meddommere 2021-2024.