Dokumenter:
Referat fra oppstartsmøte
Tomteanalyse

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny brannstasjon med tilhørende infrastruktur. Planområdets størrelse er ca. 8 daa. Mer informasjon finnes på skaun.kommune.no
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle uttalelser til varselet sendes innen 29.05.20 til:
sissel.enodd@multiconsult.no eller Multiconsult v/ Sissel Enodd
Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562