Venn oppvekstsenter ligger i vakre omgivelser på Venn, ca 10 km sør for kommunesenteret Børsa. Oppvekstsenteret ligger midt i ei jord- og skogbruksbygd med gode utfartsmuligheter sommer og vinter.

Venn oppvekstsenter består av en barneskole, SFO og en to-avdelings barnehage. Skolen har omtrent 140 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Barnehagen har omtrent 40 barn.

Hovedmålet for Venn oppvekstsenter er at alle elever skal utvikle gode sosiale og faglige ferdigheter, i et miljø som er preget av trivsel, trygghet og tilhørighet. Skolen jobber for at elevene skal få undervisning med best mulig individuell tilpasning. Vi har fokus på tidlig innsats, både når det gjelder faglig og sosial utvikling.

Skolen har 4 satsingsområder for årene som kommer (2014 – 2018). Tre av disse er felles for alle barneskolene i Skaun kommune:

  1. Vurdering for læring og utvikling

  2. Et godt læringsmiljø

  3. Tilpassa opplæring

  4. Skolens eget område er: Sikringsperm i alle basisfag.

nullmobbing_small_hvit.png