Vi ønsker å supplere vår vernepleierkompetanse, gjerne med videreutdanning innen psykiatri:

VERNEPLEIER:

100% stilling

55% stilling og 50% vikariat frem til sommer 2020

Begge stillingene er i avdeling for de med funksjonsnedsettelser

Arbeidsoppgaver:

Vernepleierfaglig tjenesteyting og oppfølging

Tverrfaglig samarbeid

Pårørendekontakt

Delta aktivt i enhetens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

Godkjent vernepleierutdanning

Faglig engasjement og gode samarbeidsevner

Kompetanse i bruk av digitale verktøy

Du må ha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

God faglig forankring

Personlige egenskaper

Vi ønsker vernepleiere som er trygg i rollen og er utviklingsorientert. Du må ha godt humør og en positiv innstilling. Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og i team. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, en løsningsorientert innstilling, endringsvilje, fleksibel og evner for god prioritering.

Vi tilbyr

Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling

Spennende og utfordrende oppgaver

En fleksibel enhet med fremtidsplaner

En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% egenfinansiert innskudd

Yrkesskadeforsikring med utvidet dekning til også å gjelde fritiden

Lønn og betingelser etter avtaleverket

Den som ansettes må fremlegge gyldig politiattest

Kommunen benytter seg av referanser. Attester og vitnemål tas med ved intervju.

Se video fra våre aktive og attraktive helse- og omsorgstjenester!

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zgirS-KSg

Nærmere opplysninger på www.skaun.kommune.no og ved henvendelse til enhetsleder ved Hjemmetjenesten Bodil Wilmann, bodil.wilmann@skaun.kommune.no Tlf 72867360

Søknadsfrist: 20.09.19

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no