Viggja oppvekstsenter består av barnehage, SFO og skole. Oppvekstsenteret har en flott beliggenhet med sjøen og skogen som nærmeste nabo, og en skolegård tilrettelagt for lek og aktivitet blant annet med ballbinge og gapahuk.
Oppvekstsenteret har implementert LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse), og vi ser at dette er et viktig pedagogisk vertøy for oss.

Våren 2019 startet de ansatte opp med Office365, og i høst er det elevenes tur. Vi gleder oss!

Vi benytter Schoollink som kommunikasjonsplattform med foresatte.

Skolene i Skaun har tre felles satsingsområder:
1. Læringsmiljø
2. Vurdering for læring og utvikling
3. Tilpasset opplæring og tidlig innsats

"PÅ VIGGJA SKAL ALLE OPPLEVE AT DE HAR DET BRA OG BLIR SETT." Dette er vår visjon, og våre egne satsingsområder er bruk av nærmiljøet og variert undervisning for å se hele eleven. I tillegg har vi fokus på bruk av ulike læringsstrategier.

Les gjerne mer om oss i skolens brosjyre!

 

nullmobbing_small_hvit.png