Personverninstruks for web-møter i regi av Skaun kommune

Denne instruksen gjelder for webmøter med løsninger som ikke har to-faktorautentisering

Personverninstruks for web-møter i regi av Skaun kommune

Ikke bruk TeamViewer og liknende nettløsninger

På grunn av koronasituasjonen er det mange ansatte som har hjemmekontor. Det jobbes nå hardt for at flere skal få tilgang til hjemmekontorløsning med VPN, som gir sikker tilgang til kommunens datasystemer utenfra.

Ikke bruk TeamViewer og lignende nettløsninger som for å fjernstyre eller skaffe tilgang til kontor-pc. Dette fordi:

• Det er stor sikkerhetsrisiko forbundet med dette, spesielt i disse dager

• Det er brudd på retningslinjer for bruk av IT-løsning i Skaun kommune (underskrevet på tilgangsskjema)

• Det er brudd på bruk av programvare som ikke er lisensiert og/eller godkjent av IT (underskrevet på tilgangsskjema)