Vi sender ut faktura og purring via Visma Fakturadistribusjon. Alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse eller som vedlegg i e-post.

Om dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Hvem avgjør hvordan en faktura blir distribuert?

Vi kan ikke påvirke hvordan kunden får fakturaen, dette styrer du selv. Fakturasystemet gjør et oppslag mot de ulike betalingskanalene i en prioritert rekkefølge, og sender fakturaen i den først prioriterte kanalen det får treff i. Rekkefølgen er:

  1. AvtaleGiro
  2. eFaktura
  3. Faktura via Vipps
  4. Faktura i Digipost/eBoks
  5. Faktura som vedlegg i e-post
  6. Faktura levert i postkassen

AvtaleGiro

AvtaleGiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Med denne løsningen sørger banken for at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Ønsker du å motta faktura via AvtaleGiro, må en avtale om dette inngås hos din bank.

eFaktura

eFaktura er et godt alternativ til AvtaleGiro. Vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer raskt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps

Dette forutsetter at du bruker Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Dersom fakturaen kommer på Vipps uten at du vet om at du har valgt det, er det fordi du har samtykket i å motta faktura i Vipps når du har lastet ned oppdatering.

Faktura i Digipost/eBoks

For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse bli foretrukket før Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte kommunen for å få registrert epostadressen din i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler, som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket foran epost.

Faktura levert i postkassen

Dersom vi ikke får treff i noen av de digitale kanalene ovenfor, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseendet på fakturaen er endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, dvs. at om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter kan du få i banken, eller ved henvendelse til /skranke i 1.etasje i rådhuset.

Purring og inkassovarsel

Blir utsendt via samme distribusjonskanaler 14 dager etter forfall.