Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skolelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Gjennom Den kulturelle skolesekken får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Ordningen gjelder for alle elever fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole.

Her kan du lese mer generell informasjon om Den kulturelle skolesekken.

Her kan du lese om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag.

 

I 2016 ble det vedtatt en ny barnehagekulturplan i Skaun kommune, Den kulturelle barnehagesekken i Skaun.

Planen kan du laste ned her (PDF).