Har du behov for hjemmehjelp eller matombringing?

Praktisk bistand som hjemmehjelp og matombringing kan tildeles deg som har et nødvendig behov for det. Tjenestene er behovsprøvde.

Søknadsskjema

Matombringing vil si at du kan få tilkjørt middagsmat inntil fem ganger i uken. Kjøkkenet ved Rossvollheimen helse- og omsorgssenter sender ut ukentlige menylister, og du kan selv velge om du ønsker å få tilkjørt middag tre eller fem ganger i uken. For å gjøre eventuelle endringer, må du ta kontakt med oss. Dersom du vil avbestille tilkjøring, må dette skje minst to døgn før utkjøring. Avbestiller du senere, vil du bli fakturert for dette.

Priser for matombringing