Visjonen til Skaun ungdomsskole er «Alle skal føle at de duger». Det er viktig for oss at elevene opplever å mestre noe hver dag, og at de kjenner at det de mestrer har verdi.

I skoleåret 2021/2022 starter vi med 380 elever elever fordelt på fem paralleller og ca 60 ansatte.

Skolebrosjyre 2021/2022

Informasjonsbrev om skoleskyss her: Reisebevis og Rettighet

Link til skolebussruter her

Invitasjon til foresatte og elever foreldremøte 19. mai kl. 18.00 trykk her. Nye 8. trinn skoleåret 2022-2023.

Utviklingsområder

Noen av de viktige utviklingsområdene våre er
  • Læringsmiljø fordi vi vet hvor viktig det er at elevene opplever trygghet av å mestre skolehverdagen. Vi bruker blant annet MOT i vårt forebyggende arbeid og skolemiljøundersøkelsen Spekter for å kartlegge klassemiljø.
  • Utdanning av nye lærere. Vi er partnerskole med NTNU for lærerpraksis. Det innebærer at vi har studenter fra grunnskolelærerutdanningen i store deler av året.
  • DigSk​ole Skaun ungdomsskole er pilotskole i prosjektet DigSkole sammen med NTNU og to andre skoler i regionen. Prosjektet handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning. Les mer om DigSkole her

 

nullmobbing_small_hvit.png