Visjonen til Skaun ungdomsskole er «Alle skal føle at de duger». Det er viktig for oss at elevene opplever å mestre noe hver dag, og at de kjenner at det de mestrer har verdi.

I skoleåret 2020/2021 starter vi med 360 elever elever fordelt på fire og fem paralleller og ca 50 ansatte.

Skolebrosjyre 2020/2021

Informasjon om skoleskyss

HaDbra temauke: link til webinar 26.nov: Adrian Lund, Torill Taftø og Siri Abrahamsen trykk her

Utviklingsområder

Noen av de viktige utviklingsområdene våre er

  • Læringsmiljø fordi vi vet hvor viktig det er at elevene opplever trygghet av å mestre skolehverdagen. Vi bruker blant annet MOT i vårt forebyggende arbeid og skolemiljøundersøkelsen Spekter for å kartlegge klassemiljø.
  • Vurdering for læring og utvikling fordi vi vet at et godt vurderingsarbeid har stor innvirkning på elevenes læring. I 2017-2019 deltar vi i et skoleomfattende utviklingsarbeid om vurdering der vi gjennom tre semestre skal videreutvikle vår vurderingspraksis.
  • Tilpassa opplæring og tidlig innsats fordi hver elev skal oppleve mestring og utvikling. Vi har stor oppmerksomhet om klasseledelse, fagutvikling og «god start».
  • Utdanning av nye lærere. Vi er partnerskole med NTNU for lærerpraksis. Det innebærer at vi har studenter fra grunnskolelærerutdanningen i store deler av året.
  • Temauke 48 "HaDbra" plakat her

 

nullmobbing_small_hvit.png