Vi legger hvert år fram tre økonomirapporter. Økonomirapport 1 dekker perioden fra januar til april, økonomirapport 2 fra mai til august, og økonomirapport 3 fra september til desember. Økonomirapportene omtales ofte som ØR.