Fysioterapi

Har du dårligere funksjonsevne på grunn av sykdom, alder eller skade? Da kan våre fysioterapeuter hjelpe deg. Fysioterapeutene undersøker, behandler og gir opptrening.

En annen arbeidsoppgave fysioterapeutene har, er forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ulike grupper i befolkningen. Hensikten med dette er å øke forutsetningene for bevegelse, aktivitet og deltakelse, slik at de det gjelder kan fungere best mulig og selvstendig i det daglige.

Ergoterapi

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og det skaper utfordringer knyttet til hverdagslivets aktiviteter, da kan våre ergoterapeuter hjelpe deg. 

Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå, og terapeutene formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler til deg med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av alder. De kan også hjelpe deg med tilrettelegging av egen bolig og omgivelser. 

Dersom du er hjemmeboende, kan ergoterapeuten komme på hjemmebesøk. De kan også dra på besøk til barn og unge i barnehage og skole.

Hva kan du få hjelp til?

Det er flere ting fysio- og/eller ergoterapeutene kan hjelpe deg med.

  • Undersøkelse og vurdering
  • Behandling og oppfølging
  • Informasjon, råd og veiledning
  • Tilrettelegging av bolig
  • Søknad om hjelpemidler

Grupper og tilbud

Bassenggrupper for barn 

Vi organiserer og driver bassenggrupper for barn i alle aldre. Dette foregår på dagtid og barnet må ha med seg enten foresatt eller assistent. Dette er et tilbud som gjelder barn med utfordringer knyttet til å bevege seg på land. Dette kan være alt fra overvekt, kne- og hoftesykdom, CP, autisme og andre utfordringer.

Kontakt: Edle L. Sandøy 913 61 263
Sted: Orklandbadet

 

Åpen barseltreningsgruppe for småbarnsmødre

Tilbud til mødre med baby, gruppetrening med fokus på opptrening etter svangerskap og fødsel. Lavterskeltilbud hvor alle trener på sitt eget nivå. Gratis å delta, ingen påmelding.

Kontakt: Hanne Olden 902 70 190
Sted: Rådhuset, treningssal i sokkelen (inngang fra baksiden av rådhuset, mot Prestegården)
Tid: Torsdager kl. 10.15-11.15

 

Sterk & Stødig

Treningstilbud for eldre med fokus på styrke og balanse. Gruppa driftes av kursede instruktører. 

Kontakt: Hanne Olden 902 70 190
Sted: Moan klubbhus
Tid: Torsdager kl. 10.15 og 11.45

 

Treningsgruppe for eldre med ulike utfordringer

Treningstilbud to ganger i uken for en gruppe med eldre. Det blir utført testing og utformet individuelle treningsprogram.

Kontakt: Tyrnusfysioterapeut 941 40 172
Sted: Kjelleren på rådhuset

 

Andre tilbud

  • Fysio på Helsestasjonen: Hver onsdag kl. 13.00-14.30 kan det settes opp time til vudering av barn i hovedsak under barnehagealder
  • Skrivedans: Opplæring av skrivedans barnehager og småtrinn i skolen, med fokus på finmotorikk og skrivetrening
  • Hjemmebehandling: For deg som ikke kommer deg til treningssalen
  • Trening og opptrening: I treningssal, institusjon, barnehager og skoler, både individuelt og gruppebasert
  • Egentrening med veiledning

Hjemmetreningsvideo

Sterk & Stødig er et treningstilbud for eldre med fokus på styrke og balanse. Instruktørene i videoen er Gunda Lereggen, Birger Paulsen, og Arvid Syrstad. Videoen er laget av Vassli Video & IT, på oppdrag fra Skaun kommune.