Kulturmiljøplan for 2022-2032: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt i Skaun kommunestyre 27. oktober 2022.

Her kan du laste ned kulturmiljøplanen i sin helhet (PDF).

Vil du lese mer om kommunens kulturmiljøplan? Det kan du gjøre her.

Vil du bidra i arbeidet med registrering av kulturminner?

Visste du at du kan bidra i arbeidet med å registrere kulturminner i kommunen? I Skaun har vi en lang og rik historie som strekker seg langt tilbake i tid, og vi har mange kulturminner. Vi setter stor pris på at du vurderer å hjelpe oss!

 

Hva trenger du for å registrere kulturminner, og hvordan gjøres det?

For å registrere kulturminner trenger du registreringsskjema, GPS og kamera.

Registreringsskjemaet finner du her.

Du trenger kun å fylle ut feltene som er gule. Det er viktig at du bruker GPS for å stedfeste hvor kulturminnet er, og for at vi skal kunne legge inn din informasjon i våre kartsystemer. GPS-enheten må være innstilt på følgende:

  • WGS 84 (geodetisk datum)
  • UTM (kartprojeksjon), for Trøndelag brukes UTM Zone 32

Selve registreringen er relativt enkel. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle ut registreringsskjemaet, ta bilder av kulturminnet og sende informasjonen til oss.

Vær obs på at dersom kulturminnet er på en annen person sin eiendom, da må du ha tillatelse fra grunneier.

Hvis grunneieren gir deg tillatelse, må dere fylle ut dette skjemaet.

Skjemaet sendes inn til oss, sammen med resten av informasjonen om kulturminnet.

 

Registreringsskjema med GPS-koordinater, bilder og eventuell tillatelse fra grunneier sender du på e-post til postmottak@skaun.kommune.no. Merk e-posten med kulturminne

Hvor finner du oversikt over registrerte kulturminner og -miljøer?

Riksantikvaren har et register som heter SEFRAK. SEFRAK-registreringen ble gjennomført i årene 1975-1995. Bygninger bygd før 1900 ble registrert i hele landet, med unntak fra i Finnmark, der bygg før 1945 ble registrert.

Les mer om SEFRAK og se kart her.

Riksantikvaren har også en offisiell database over fredede kulturminner og -miljøer i Norge.

Her kan du lese mer om Askeladden.