Pykisk helse og rus

 • Omfatter aldersguppen fra ca skolealder og oppover
 • Tilbud om støttesamtaler
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Samtaler/oppfølging hvor pårørende er en aktiv part
 • Samarbeid med andre instanser ved behov

Boveiledning

 • Oppfølging til hjemmeboende med psykiske lidelser som ikke mestrer dagliglivets aktiviteter.
 • Støtte/opplæring slik at brukerne skal mestre å bo hjemme.

Gruppetilbud

 • Kurs i depresjonsmestring "KID"
 • Kurs i belastningsmestring "KIB"
 • Gruppe for barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusavhengighet. Målgruppen er 8 – 12 år
 • Gruppe for utsatte barn og unge

Holdeplassen

Holdeplassen er et tilbud til alle over 18 i Skaun kommune som har lyst til å komme innom for en kopp kaffe, lunsj og en hyggelig prat. Her har du muligheter til å delta på ulike aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet er gratis. Les mer om Holdeplassen her.