Skaun kommune tilbyr fra høsten 2020, Kom i gang - kurs. Kurset går hver mandag fra kl. 13.00-15.00. Kurset går kontinuerlig og det spiller ingen rolle hvilken samling man starter på. Du kan også delta på den eller de samlingene som er aktuelle for deg.   

De aller fleste av oss går igjennom livet og kan kjenne på forskjellige utfordringer. 
Kursene gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å håndtere dette på en god måte. Kurset tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan å mestre og håndtere de utfordringene man opplever. Kursene er åpne for alle som ønsker å delta, om du opplever egne utfordringer, kjenner noen som har det vanskelig eller er interessert i å lære mer om psykisk helse. Man er også hjertelig velkommen til å delta som støtte for familie og venner.  

Temaene for samlingene er: 

  • Nedstemthet og negative tanker 
  • Bekymringer og angst​​​​​​  
  • Søvn  
  • Selvhevdelse og grensesetting  

Godt utbytte av kurset forutsetter egeninnsats mellom kursdagene. 
 
Praktisk informasjon:
 

Hvis du ønsker å delta på kurset, kan du møte opp direkte på kurset eller ta kontakt for mer informasjon: 
e-post: marit.johannessen@skaun.kommune.no 
eller på telefon: 404 17 286 
 
Kurset holdes på K-sal ved Rådhuset i Børsa.  
 

Oversikt over datoer: 

31. august: Nedstemthet og negative tanker 

07. september: Angst og bekymringer 

14. september.: Søvn 

21. september: Selvhevdelse og grensesetting 

28. september. Nedstemthet og negative tanker 

05. oktober: HØSTFERIE 

12. oktober: Angst og bekymringer 

19. oktober: Søvn 

26. oktober: Selvhevdelse og grensesetting 

02. november: Nedstemthet og negative tanker 

09. november: Angst og bekymringer 

16. november: Søvn 

23. november: Selvhevdelse og grensesetting