Flykningtjenesten er en del av kommunens integreringstjeneste. Vi jobber med blant annet

  • bosetting og etablering av flyktninger etter politisk vedtak og avtale med IMDI.
  • iverksetting og tilrettelegging av Introduksjonsprogram, og oppfølging av deg som deltar i programmet.
  • praktisk hjelp, råd og veiledning til deg som er flyktning.

 

Flyktninghelsetjenesten

Alle nye flyktninger som bosetter seg i kommunen, blir innkalt til samtale av helsesykepleier. Hensikten med dette er å kartlegge status når det gjelder tuberkulose, vaksinasjon, og fysisk og psykisk helse.

Dersom du har behov for det, får du tilbud om oppfølgingssamtaler og eventuelt hjemmebesøk. Helsesykepleier kan henvise deg til andre helsetjenester i kommunen, og være behjelpelig med å gå gjennom helserelatert post.