Før dere kan gifte dere

Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på Skatteetaten.no. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder. Det vil si at vigselen må finne sted i løpet av disse fire månedene. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Du kan bestille tid for vigsel ved å bruke det elektroniske skjemaet Kommunal vielse - registrering (krever pålogging via Min-ID, bank-ID). I søknadsskjemaet kan du laste opp prøveattesten eller du kan velge at denne blir tilsendt direkte fra Skatteetaten. Vær ute i god tid med bestilling av vigsel, da har vi større mulighet til å til å imøtekomme ønsket dato for seremonien.

Ved spørsmål om bestilling av tid for vielse, henvend deg til Skaun kommune kommune på telefon 72 86 72 00 eller på e-post postmottak@skaun.kommune.no.

Hvem kan kommunen vie?

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Skaun kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i Skaun rådhus i normal arbeidstid. Ved giftemål utenfor normal arbeidstid og/eller ved et annet sted enn Skaun rådhus, tar kommunen et gebyr på kr 1000.  

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i eget vigselsrom som ligger i tidligere prestegårdslåna i Børsa.

Vielsesdagen

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk eller lignende. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering.

Etter vigselen

Etter seremonien får dere, om dere ønsker, med en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen
Hvert år sender Folkeregisteret ut ca. 18.000 signerte og stemplete vigselsattester på papir som brevpost. Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Borgerne forventer digital kommunikasjon
Samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. De fleste borgere har derfor en forventning om at tjenester og informasjon fra offentlige myndigheter er så lett tilgjengelig som mulig.
Det er en av grunnene til at vi nå bekrefter inngåelse av ekteskap digitalt fremfor å sende en vigselsattest som post, forklarer Torstein Hoem, fungerende direktør i divisjon
informasjonsforvaltning i Skatteetaten. Bakgrunnen for den nye tjenesten er Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret som blant annet skal forenkle og digitalisere Folkeregisterets innbyggertjenester.

Fortsatt mulig å få en "klassisk" vigselsattest
Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som
ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik
attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister. Ved å utstede vigselsattester kun ved behov, vil Skatteetaten spare kostnaden og tiden det tar å skrive ut, signere, stemple og sende ut om lag 18.000 vigselsattester i posten per år, sier Hoem.

Digital utsendelse av bekreftelse på vigsel er en av mange moderniserte tjenester fra Folkeregisteret som innbyggerne vil nyte godt av. Den nye praksisen med å sende ut bekreftelse på vigsel digitalt trer i kraft 1. mars 2020.

Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Hvem har vigselsmyndighet i Skaun kommune?

Ordfører Gunn Iversen Stokke, varaordfører Bjørn Hammer, kommunedirektør Petter Lindseth, og politisk sekretariat Gunnhild Landrø, Ida Gaustad og Randi Schrøder.