Kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Før dere kan gifte dere

Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på Skatteetaten.no. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Du kan bestille tid for vigsel ved å bruke det elektroniske skjemaet Kommunal vielse - registrering (krever pålogging via Min-ID, bank-ID). I søknadsskjemaet kan du laste opp prøveattesten eller du kan velge at denne blir tilsendt direkte fra Skatteetaten. Vær ute i god tid med bestilling av vigsel, da har vi større mulighet til å til å imøtekomme ønsket dato for seremonien.

Ved spørsmål om bestilling av tid for vielse, henvend deg til Skaun kommune kommune på telefon 72 86 72 00 eller på e-post postmottak@skaun.kommune.no.

Hvem kan kommunen vie?

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Skaun kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i Skaun rådhus i normal arbeidstid. Ved giftemål utenfor normal arbeidstid og/eller ved et annet sted enn Skaun rådhus, tar kommunen et gebyr på kr 1000.  

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i Kommunestyresalen.

Vielsesdagen

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige. Ønsker dere at kommunen skal stille med vitner, må dere gi beskjed om det når dere søker om vigsel.

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk eller liknende. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering.

Etter vigselen

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Hvem har vigselsmyndighet i Skaun kommune?

Ordfører Jon P. Husby, varaordfører Asbjørn Leraand, rådmann Jan-Yngvar Kiel og politisk sekretariat Gunnhild Landrø, Ida Gaustad og Randi Schrøder.

Regelverk

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Tips en venn Skriv ut

Skjema