SMIL gruppen er et lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende. Tilbudet er rettet mot hele familien, med barnas opplevelse og behov i sentrum. Tilbudet er forebyggende og har til hensikt å fremme åpenhet, forståelse og mestring.  

Når mor eller far har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn. Her kan de få kunnskap, støtte og mulighet til å treffe andre i lignende situasjon. Foreldre ønsker det beste for sine barn, men det kan det være krevende å få til i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det viktig å legge til rette for at barn og unge kan forstå hva som skjer og bekymre seg mindre. Foreldresamarbeid er en forutsetning for å delta.  

Gruppa er for barn på mellomtrinnet, 5-7 trinn. Gruppetilbudet har en varighet på 11 samlinger, hvorav 4 inkluderer foreldre. Samling en gang i uka, 2 timer pr. gang med ulike tema i samtale til fysisk aktivitet og lek i felleskap. Det er rom for seks til åtte barn i gruppen.   

Hvis du er interessert i å delta eller har spørsmål, ta kontakt med Marit Johannessen: tlf.: 941 30 826 eller e-post Marit.Johannessen@skaun.kommune.no