Hensikten med å utvikle Ølsholmskjæret til friluftsområde, er at kommunens befolkning, nabokommunene og tilreisende skal gis et tilbud om et sted for opphold, avslapping, tur, aktiviteter og friluftsliv. Med sin plassering ved fjorden, inviterer Ølsholmskjæret til helårsbruk. 

Etablering av friluftsområde

Hensikten med å utvikle Ølsholmskjæret til friluftsområde, er at kommunens befolkning, nabokommunene og tilreisende skal gis et tilbud om et sted for opphold, avslapping, tur, aktiviteter og friluftsliv. Med sin plassering ved fjorden, inviterer Ølsholmskjæret til helårsbruk. Området er 27 dekar.

Landskapsplankonseptet vektlegger hensynet til natur og miljø, og til Gaulosen marine verneområde som ligger inntil friområdet. Planlagte tiltak er konsentrert til den minst sårbare delen av området, inn mot fylkesvegen. Det skal bygges belyste og universelt utformede gangveger som hovedforbindelser, samt mindre gangveger og stier ut i terrenget. 

Målsettinger

  • Bidra til å skape aktivitet
  • Invitere til naturopplevelser i møte med fjorden
  • Legge til rette for blått friluftsliv, blant annet kajakkpadling
  • Gi tilbud til skole og barnehager - kommunens største skole og to store barnehager ligger i gåavstand til området 
  • Tilrettelegge for utendørs svømmeopplæring for skoler, barnehager og voksenopplæringsavdelinger i hele Trondheimsregion sør, minimum 50 dager med utesvømming
  • Skape felles møteplass for bygdene i kommunen
  • Kunne reise dit, enkelt og kollektivt
  • Ta vare på og gi tilgang til naturmangfoldet i Gaulosen marine verneområde

Status

Prosjektet er lagt ut på anbud. Vi håper på å få oppstart mot sommeren, med ferdigstillelse i år 2024 – dette avhenger av gjennomføringsavtale med Trøndelag fylkeskommune.

Hvor mye av det prosjekterte underlaget som blir gjennomført, skal behandles politisk. Kostnadsramme og spillemiddelfinansiering blir avgjørende for hva som blir prioritert.